Evidencija radnog vremena zaposlenih bitna je komponenta nadzora i upravljanja u svim tipovima poslovnih objekata bez obzira na njihovu veličinu I broj korisnika. Korišćenjem ovog sistema prikupljaju se podaci potrebni za efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.
 
Registracija radnog vremena pravovremeno daje niz egzaktnih podataka o prisutnosti i odsutnosti zaposlenog:
  • Prisutnost ili odsutnost jednog ili više zaposlenih u bilo kom trenutku
  • Tačno vreme dolaska i odlaska s radnog mesta
  • Prikaz službenih izlazaka
  • Prikaz ljudi na godišnjim odmorima
  • Ukupna vremensku prisutnosti i odsutnosti zaposlenog, razvrstana po nizu parametara koje možete odabrati sami
  • Statisticki pregledi za razna vremenska razdoblja, za pojedince, grupe ili segmente sistema
Redovno prikupljanje, obrada i upotreba tih podataka jako su važni, kako u pogledu sigurnosti objekata i pojedinaca, tako i u pogledu upravljanja poslovnim procesom.
 
Sistemi za evidenciju radnog vremena sastoje se od modularnih elemenata (terminali, komunikacionih modula, identifikacionih elemenata) i programske podrške (baze podataka, aplikativnog software-a) koji sklapaju funkcionalnu celinu.
 
Za identifikaciju osoba mogu se upotrebljavati bezkontaktne kartice, bezkontaktni privesci, chip kartice i bar kod kartice. Napredniji sistemi vrse indikaciju biometrijskim očitavanjem.
 
Tehno Vinca d.o.o. u svom radu koristi iskljucivo opremu renomiranih svetskih proizvodjaca sistema za kontrolu pristupa: ZK Software, CDVI, Paxton, Kantech, Spica...
 
Budite slobodni da nas kontaktirate za sva dodatna pitanja i zahteve.
 
Za više informacija koje su vezane za realizovane projekte sistema za evidenciju radnog vremena molimo vas da pogledate referentnu listu.