Preduzeće Tehno Vinča d.o.o. poseduje projektantski studio u sklopu koga zapošljava tim specijalizovan za projektovanje i nadzor instalacija niskog napona.
 
U prilici smo da klijentima ponudimo projektantske usluge u okviru:
 • Sistema za automatsku dojavu požara
 • Sistema za automatsko gašenje požara
 • Sistema za ventilaciju prostorija posle gašenja požara
 • Sistema za detekciju otrovnih, zapaljivih i eksplozivnih gasova
 • Sistema video nadzora
 • Protivprovalnih sistema
 • Sistema za kontrolu pristupa
 • Strukturnih kablovskih sistema
 • Sistema za javno ozvučenje
Posedujemo licencu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za bavljenje poslovima unapredenja zaštite od požara.
 
Svi inženjeri poseduju licence i položene stručne ispite za radnike koji se bave poslovima iz oblasti zaštite od požara.
 
Pored mogućnosi izrade gore navedenih projekata svojim klijentima u mogucnosti smo da ponudimo:
 • Procenu požarne ugroženosti
 • Procenu potreba za ugradnjom sistema tehničke zaštite
 • Reviziju i tehničku kontrolu već urađenih projekata
Za projektovanje koristimo najsavremenije računare sa instaliranim licenciranim aplikativnim software-om neophodnim za kvalitetnu izradu projekata . Za tehničku pripremu posedujemo plotere, štampače i skenere, kao i aparate za spiralno i tvrdo koričenje.
 
Budite slobodni da nas kontaktirate za sva dodatna pitanja i zahteve.
 
Za više informacija koje su vezane za realizovane projekte molimo vas da pogledate referentnu listu.