Izbor odgovarajućeg sredstva za gašenje može da predstavlja izuzetno komplikovan zadatak. Postoji veliki broj parametara koje je potrebno definisati da bi se sa sigurnošću neko sredstvo odabralo kao najbolje. Prilikom odabira sistema naročito treba voditi računa o održavanju sistema i eventualnoj dopuni spremnika. Tehno Vinča d.o.o. se i ovoga puta potrudila da vam približi najčešće korišćena sredstva za gašenje požara.
 
HEMIJSKI TIPOVI

HFC227ea (FM-200):

 
Popularnost: Najkorišćenije sredstvo za gašenje požara u Srbiji, na tržištu od 1992. godine, nudi se od strane mnogih firmi.
Cena: Zbog male koncentracije potrebne za gašenje požara, potreban je mali broj spremnika i pratećih mašinskih elemenata. Zbog toga je cena ovih sistema niža u odnosu na druge sisteme.
Način delovanja: Hemijski (antikatalitički efekat) koji deluje tako što radikali elemenata kalijuma i natrijuma iz sredstva za gašenje požara brzo reaguju sa kiseonikom, vodonikom i OH grupom i tako se prekida lanac sagorevanja i gasi požar.
Koncentracija: Minimalna koncentracija 6.1%, tipična koncentracija 7.9% za gašenje požara klase A.
Opasnost po ljude: Bezopasan za koncentracije ispod 9%.
Životni vek gasa u atmosferi: 30 godina
Prednosti: Zbog male količine sredstva potrebnog za gašenje mašinski delovi sistema zauzimaju veoma mali prostor. Nema potrebe za otvorima za rasterećenje nadpritiska. Moguće koristiti tankozidne cevi i fitinzi.
Mane: Ne mogu da se postavljati napolju ili u hladne prostorima. Koriste se isključivo za zapreminska gašenja.
 
NOVEC 1230:
 
Popularnost: Na tržištu od 2004. godine, ograničena dostupnost.
Cena: Zbog kratkog životnog veka i niskog potencijala na globalno zagrevanje veoma skup.
Način delovanja: Hemijski (antikatalitički efekat) koji deluje tako što radikali elemenata kalijuma i natrijuma iz sredstva za gašenje požara brzo reaguju sa kiseonikom, vodonikom i OH grupom i tako se prekida lanac sagorevanja i gasi požar.
Koncentracija: Minimalna koncentracija 4%, tipična koncentracija 5.3% za gašenje požara klase A.
Opasnost po ljude: Bezopasan za koncentracije ispod 10%.
Životni vek gasa u atmosferi: 5 dana
Prednosti: Zbog male količine sredstva potrebnog za gašenje mašinski delovi sistema zauzimaju veoma mali prostor. Nema potrebe za otvorima za rasterećenje nadpritiska. Moguće koristiti tankozidne cevi i fitinzi.
Mane: Ne mogu da se postavljaju napolju ili u hladne prostorije. Koriste se isključivo za zapreninska gašenja. Ograničena dostupnost rezervnim delovima i dopuni boca posle pražnjenja. 
 
INERTNI TIPOVI:
 
INERGEN IG 55- smeša Argona (50%), Azota (50%):
 
Popularnost: Mala.
Cena: Iako je cena samog gasa relativno niska, zbog visoke koncentracije koja zahteva dosta mašinske opreme cena sistema je viša u odnosu na hemijske tipove.
Način delovanja: Ugušivanjem. Procenat kiseonika se smanjuje ispod 15%.
Koncentracija: Minimalna koncentracija 30%, tipična koncentracija 40.3% za gašenje požara klase A.
Opasnost po ljude: Bezopasan za koncentracije ispod 43%.
Životni vek gasa u atmosferi: Gas iz atmosfere
Prednosti: Spremnici mogu da se postave daleko od štićene prostorije. Cena ponovnog punjenja spremnika.
Mane:  Potrebni otvori za oslobađanje nadpritiska. Moguće koristiti tankozidne cevi i fitinzi.. Koristi se isključivo za zapreninska gašenja.
 
INERGEN IG 541- smeša Argona (40%), Azota (52%) i CO2 (8%)
 
Popularnost: Mala.
Cena: Iako je cena samog gasa relativno niska, zbog visoke koncentracije koja zahteva dosta mašinske opreme cena sistema je viša u odnosu na hemijske tipove.
Način delovanja: Ugušivanjem. Procenat kiseonika se smanjuje ispod 15%.
Koncentracija: Minimalna koncentracija 31.6%, tipična koncentracija 42% za gašenje požara klase A.
Opasnost po ljude: Bezopasan za koncentracije ispod 43%.
Životni vek gasa u atmosferi: Gas iz atmosfere.
Prednosti: Spremnici mogu da se postave daleko od štićene prostorije.
Mane: Potrebni otvori za oslobađanje nadpritiska, moguće koristiti tankozidne cevi i fitinge, koriste se isključivo za zapreninska gašenja, potrebni otvori za oslobađanje nadpritiska, cena ponovnog punjenja spremnika viša u odnosu na druga inertna sredstva.
 
INERGEN IG 01- Azot 100%
 
Popularnost: Mala.
Cena: Iako je cena samog gasa relativno niska, zbog visoke koncentracije koja zahteva dosta mašinske opreme cena sistema je viša u odnosu na hemijske tipove.
Način delovanja: Ugušivanjem. Procenat kiseonika se smanjuje ispod 15%.
Koncentracija: Minimalna koncentracija 30%, tipična koncentracija 38.7% za gašenje požara klase A.
Opasnost po ljude: Bezopasan za koncentracije ispod 43%.
Životni vek gasa u atmosferi: Gas iz atmosfere
Prednosti: Spremnici mogu da se postave daleko od štićene prostorije
Mane: Potrebni otvori za oslobađanje nadpritiska, moguće koristiti tankozidne cevi i fitinge, koriste se isključivo za zapreninska gašenja, potrebni otvori za oslobađanje nadpritiska, cena ponovnog punjenja spremnika viša u odnosu na druga inertna sredstva.
 
CO2- CO2 100%:
 
Popularnost: Srednja.
Cena: Iako je cena samog gasa relativno niska, zbog visoke koncentracije koja zahteva dosta mašinske opreme cena sistema je viša u odnosu na hemijske tipove.
Način delovanja: Ugušivanjem. Procenat kiseonika se smanjuje ispod 15%.
Koncentracija: Minimalna koncentracija 35% za gašenje požara klase A.
Opasnost po ljude: Smrtonosan.
Životni vek gasa u atmosferi: Gas iz atmosfere.
Prednosti: Spremnici mogu da se postave daleko od štićene prostorije. Cena dopune spremnika.
Mane: Baterija spremnika zahteva veliku površinu za smeštanje.
 
Vodena magla- 100% voda:
 
Popularnost: Mala.
Cena: Iako je cena vode relativno niska, kao pogonsko sredstvo se koristi azot i potrebno je mnogo mašinske opreme pa je cena relativno visoka.
Način delovanja: Hlađenje.
Opasnost po ljude: Bezopasan.
Prednosti: Može se upotrebiti za gašenje različitih klasa požara. Cena vode i azota je niska. Nema potrebe za otvore za rasterećenje nadpritiska.
Mane: Rezervoar sa vodom sa ostalim mašinskim elementima zahteva dosta prostora.