Neizostavan  detalj u funkcionisanju svakog sistema tehničke zaštite su redovni kontrolni pregledi i servis.
 
Višegodišnje iskustvo na polju odrzavanja i servisa sistema protivpožarne zaštite je sinonim za preduzeće Tehno Vinča d.o.o. Ulaganjem u servisnu infrastrukturu Tehno Vinča d.o.o. stvorila je vrhunski servisni centar koji je u mogućnosti da odgovori na sve zahteve klijenata.
 
Posedujemo najveći lager rezervnih delova i opreme za sve tipove starih i novih protivpožarnih centrala kao i ostale periferne opreme za detekciju i signalizaciju.
 
Što se tiče stabilnih instalacija za automatsku dojavu i gašenje požara važno je napomenuti da „Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl. list SRJ 87/93)“ nalaže obavezni dvomesečni i godišnji pregled sistema.
 
Kontrolne preglede sistema mogu da obavljaju pravna lica za to ovlašćena od strane MUP RS.
 
Navedeno minidstarstvp je nadležno i za inspekcijske poslove, što znači da ste u slučaju dolaska njihovih inspektora obavezni da dostavite dokumentaciju iz koje ste vidi da je sistem kontrolisan prema gore navedenom „Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl. list SRJ 87/93)“
 
Preduzeće Tehno Vinča d.o.o. poseduje sva potrebna ovlašćenja, rešenja i dozvole za bavljenje ovom delatnošću.
 
U prilci smo da vam ponudimo više modaliteta ugovora o održavanju i servisu koji u svakoj varijanti obuhvataju:
  • Servis i rezervne delove
  • 24 h dostupan dežurni telefon tehničke podrške, za prijem zahteva za servis ili konsultacije
  • Niže cene za otklanjanje kvarova
  • Prioritet prilikom dodeljivanja termina za otklanjanje kvarova
  • Opremljenost svom potrebnom dokumentacijom i eliminisanje razloga za nalaganje inspekcijskih mera tj. pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka protiv pravnog lica ili odgovornog fizickog lica u pravnom licu, u slučaju dolaska inspektora MUP RS
Nudimo mogućnost pregleda i održavanja savremenih sistema baziranih na opremi: C-TEC, Bentel, GLT Exports-  Zeta, Cofem, Siemens, Securiton, Fittich, Cooper, Notifier, Labor Strauss, Bosch, Kidde, Control Equipment, Nittan, Detectomat, Minimax, Kentec, Esser, NSC, Paradox Hellas, Unipos, Apollo, System Sensor, Hochiki, Hekatron ali i starih sistema sa teritorije bivše Jugoslavije baziranih na opremi: Vinča, Tehno Zavod, Iskra, Elind, Delčevo...
 
Budite slobodni da nas kontaktirate za sve eventualne zahteve i pitanja vezana za preglede i servis vaše stabilne instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara.