Tehno Vinča d.o.o. je privatno preduzeće koja kroz različite organizacione oblike postoji od 1988. godine i bavi se projektovanjem, trgovinom, proizvodnjom, montažom, održavanjem i serviranjem svih sistema tehničke zaštite.
 
Vama kao našim potencijalnim klijentima u prilici smo da pružamo usluge u sledećim oblastima:
 • Prodaja i montaža opreme za stabilne instalacije za automatsku dojavu požara
 • Prodaja i montaža opreme za stabilne instalacije za automatsko gašenje požara
 • Prodaja i montaža sistema za automatsku detekciju ugljen monoksida CO
 • Prodaja i montaža sistema za automatsku detekciju zapaljivih i eksplozivnih gasova
 • Prodaja i montaža sistema za detekciju neovlašćenog pristupa (protivprovalni sistemi)
 • Prodaja i montaža sistema za video nadzor
 • Prodaja i montaža sistema kontrole pristupa
 • Prodaja i montaža sistema za evideciju radnog vremena
 • Prodaja i montaža sistema za javno ozvučenje
 • Prodaja i montaža opreme za strukturne kablovske sisteme
 • Kontrolni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite
 • Kontrolni pregleda i održavanje stabilne instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara
 • Pregledi i ispitivanje električnih instalacija niskog i visokog napona
 • Pregledi i ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Projektovanje svih vrsta telekomunikacionih instalacija
Sedište preduzeća Tehno Vinča d.o.o. nalazi se u beogradskom naselju Žarkovo na adresi Trgovačka br. 81. Na istoj adresi nalaze se i servisni centar i magacinski prostor.
 
Preduzeće Tehno Vinča d.o.o stalno zapošljava 10 elektrotehničara i 2 diplomirana inženjera elektro i mašinske struke koji svakodnevno rade na svim vrstama projekata.
 
Zaposleni preduzeća Tehno Vinča d.o.o. stalni su polaznici velikog broja seminara i specijalističkih obuka kojima usavršavaju znanje i podižu nivo usluge koji preduzeće Tehno Vinča d.o.o. može da ponudi.
 
Svi zaposleni poseduju sertifikate dobijene od strane proizvođača opreme kojim se potvrđuje da su obučni za korišćenje opreme, njenu instalaciju, održavanje i eventualno servisiranje. Pored sertifikata proizvodjača zaposleni poseduju i uverenja o položenim stručnim ispitima za rad na poslovima zaštite od požara.
 
U želji da za svoju opremu svojim klijentima obezbedimo najbolju moguću podršku za proizvode preduzeće Tehno Vinča d.o.o. otvorilo je servis za popravku opreme i prodaju delova. Servis zapošljava ekipu stručnih elektrotehničara i inženjera obučenih od strane proizvođača opreme. Servis čini specijalizovana prostorija opremljena najnovijom opremom i instrumentima za testiranje i popravku opreme a sve u skladu sa najvišim tehnološkim standardima.
 
Preduzeće Tehno Vinča d.o.o. raspolaže svom neophodnom infrastrukturom neophodnom za izvršavanje posla koja uključuje vozni park od 6 vozila, montažnu skelu za radove na visini sa prikolicom za transport, ručni i električni alat, kao i veliki broj instrumenata za testiranje elektroinstalacija i opreme.

Pravila cuvanja poslovne tajne kontrolnog tela | Pravila rada kontrolnog tela | Rešavanje prigovora i žalbi u kontrolnom telu | Uslovi poslovanja kontrolnog tela