Kontakt podaci preduzeća:
Tehno Vinča d.o.o.
Evropa, Srbija
11000 Beograd
Trgovačka br. 81
Telefon: 011/2509376
Fax: 011/2509476
E-mail: office@tehnovinca.com
Internet prezentacija: www.tehnovinca.com
PIB: 103316426
Matični broj: 17542702
Šifra delatnosti: 7022
Tekući račun: 330-4003038-60 Credit Agricole 

Direktor:
Milan Ilić
+381 63 276963
milan.ilic@tehnovinca.com

Komercijalni sektor:
Dragomir Tripković
+381 63 8660708
dragomir.tripkovic@tehnovinca.com

Servis i održavanje:
Srdjan Juruković
+381 63 276210
srdjan.jurukovic@tehnovinca.com

Administracija i finansije:
Bojana Ivanković
+381 63 8660787
bojana.ivankovic@tehnovinca.com

Projektovanje mašinskih instalacija:
Sonja Petrović
+381 63 276219
sonja.petrovic@tehnovinca.com