Kada slušamo sve te priče o procedurama, redu u poslovanju, kvalitetu upravljanja, sve to deluje prilično daleko, kapitalistički, možda neko pomisli da je sve to suviše savremeno, preterano zapadnjački.
 
U jednom trenutku shvatite da ove stvari polako dolaze ka vama. Da bi moglo da se upravlja nekim sistemom, procedure moraju biti precizno određene. Ovo je težak korak za svakog menadžera ili preduzetnika jer sve ideje i navike u poslovanju sada trebaju da se ukalupe, a to u našem okruženju nije lako jer se više veruje da slobodan duh donosi boljitak. Opirali smo se ovome dovoljno dugo i shvatil da je došao čas novog stepena razvoja našeg preduzeća.
 
U želji da povećamo nivo usluga a poboljšamo i pojednostavimo procese poslovanja unutar naše kompanije uveli smo standard ISO9001-koji se odnosi na sistem mendžmenta kvalitetom.
 
Uvođenjem standarda ISO9001 želimo da vas uverimo da isti:
 • Poboljšava i pojednostavljuje procese analize zahteva klijenta i planiranja projekta;
 • Smanjuje vreme potrebno za usaglašavanje različitih mišljenja i donošenje odluka;
 • Poboljšava komunikaciju, delegiranje i razvoj projektnog tima;
 • Poboljšajvakvalitet strateških i projektnih planova;
 • Fokusira napore timova i rukovodilaca ka ostvarenju strategije preduzeća;
 • Izgrađuje kompaniju zasnovanu na iskustvu, kvalitetu i znanju;
ISO 9001:2008 je standard koji obezbeđuje skup standardizovanih zahteva za sistem upravljanja kvalitetom, bez obzira na veličinu organizacije, i to da li je u privatnom ili javnom sektoru. To je standard u odnosu na koji organizacija može, ali ne mora biti sertifikovana, jer sertifikacija nije uslov standarda.
 
Organizovan SMK(SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA) obezbeđuje i kontroliše sve tokove poslovnih procesa.Takođe, obezbeđuje raspoloživost resursa neophodnih za podršku izvođenju i praćenju identifikovanih procesa.Težište je na preventivnim merama, za sprečavanje pojava neusaglašenosti, uz sposobnost da se reaguje na propuste i da se isti otklone kada se pojave.Procesi se prate i analiziraju na osnovu definisanih parametara u cilju ostvarivanja planiranih rezultata. Posebna pažnja se posvećuje stalnom poboljšavanju ovih procesa, u cilju ispunjenja zahteva korisnika i povećanje njihovog zadovoljenja uslugama organizacije.Pri uspostavljanju SMK primenjen je procesni pristup, što znači da je poslovanje preduzeća struktuirano po procesima , njihovim vezama i menadžmentom istim.
 
Bez zadovoljnih kupaca, organizacija je u opasnosti!
Da bi kupci bili zadovoljni, organizacija mora da ispuni njihove zahteve. ISO 9001:2008 standard pruža isprobani okvir za kreiranje sistematskog pristupa upravljanju procesima organizacije, tako da je izlaz uvek proizvod koji zadovoljava očekivanja kupaca. Zahtevi za sistem kvaliteta su standardizovani. ISO 9001:2008 propisuje koje zahteve sistema kvaliteta preduzeća moraju da ispune, ali ne diktira kako oni treba da budu ispunjeni u konkretnoj organizaciji. Ovo ostavlja veliki opseg i fleksibilnost za implementaciju u različitim poslovnim sektorima i poslovnim kulturama.
 
Standard zahteva da organizacija sama vrši svoje revizije sistema kvaliteta zasnovanog na ISO 9001:2008 standardu kako bi proverila da li se procesima efikasno upravlja, odnosno da li organizacija ima kontrolu nad svojim aktivnostima.
Pored toga, organizacija može pozvati svoje klijente da izvrše reviziju njihovog sistema kvaliteta sa ciljem da im se pruži uverenje da je organizacija sposobna za isporuku proizvoda ili usluga koje će zadovoljiti njihove zahteve.
 
Kao ozbiljna poslovna organizacija smo angažovali  nezavisno sertifikaciono telo kako bi dobila sertifikat o usaglašenosti sa ISO 9001:2008 standardom. Ova poslednja opcija pokazala se izuzetno popularnom na tržištu, jer nezavisna procena ima najveći kredibilitet. Sertifikat može poslužiti kao poslovna referenca za klijente, naročito kada su isporučilac i klijent novi jedan drugome,  kao što je slučaj u kontekstu izvoza.
 
Potreba za međunarodnim standardima veoma je izražena, jer sve organizacije deluju u globalnoj ekonomiji, prodajom ili kupovinom proizvoda i usluga iz izvora van domaćeg tržišta.
ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni kako bi pokazala svoju sposobnost da svoje proizvode dosledno proizvodi (koji uključuju usluge), čime povećavaju zadovoljstvo korisnika i ispunjavaju važeću zakonsku regulativu.
 
Prednosti implementacije ISO 9001:2008 standarda:
 • Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata;
 • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti;
 • Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata;
 • Postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata;
 • Povećanje zadovoljstva klijenata;
 • Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava;
 • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu;
 • Dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela;
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima;
Svi ISO standardi se redovno pregledaju radi relevantnosti, i nad njima se vrše izmene kada se pokaže potreba za poboljšanjem standarda.
 
Nadamo se da smo uspostavljanjem SMK  podigli nivo usluga  prema Vama kao našim potencijalnim klijentima i da ćete kroz saradnju sa nama biti zadovoljni unapređenjima koja nam ona donose.