U želji da svojim klijentima kroz stalno usavršavanje i inovacije povećamo kvalitet opreme i usluga predzeće Tehno Vinca d.o.o. u saradnji sa italijanskom kompanijom Inim počelo je da distribuira njihovu liniju konvencionalnih centrala za automatsku detekciju i dojavu požara. Italijanska kompanija Inim predstavlja jednu od novijih kompanija ciji su osnivači bivši vlasnici i zaposleni kompanije Bentel Security koji su svoju kompaniju prodali internacionalnoj grupaciji Tyco.
 
Oprema dizajnom i karakteristikama veoma podseća na malopre pomenuti Bentel koji je jedna od najcešće ugradjivanih centrala u našoj zemlji zbog izuzetnog dobrog odnosa cene i kvaliteta.
Centrale poseduju inicijalnu mugućnost za priključenje 4 zone dok je putem modula proširenja raj broj moguće povećati do 20 kod modela SmartLine020 odnosno 36 kod modela SmartLine036.
 
Za razliku od Bentela koji predstavlja kvalitetno dugo neusavršavano rešenje centrale kompanije Inim predstavljaju opremu poslednje generacije na kojima su zadržane sve one dobre stvari koje je nudio Bentel dok je poboljšan i unapređen veliki broj funkcija.
 
Ekran
Sve Inimove centrale i paralelni tabloi poseduju već ugrađeni LCD koji instalaterima i korisnicima sistema u velikoj meri olakšava programiranje i korišćenje sistema. Za razliku od Bentela kod koga se LCD kupovao kao odvojeni modul koji je koštao nekoliko hiljada dinara i na kome je moglo biti priključeno maksmalno 4 LCD-a, sve centrale i paralelni tabloi kompanije Inim isporučuje se sa već ugrađenim ekranom. Ekrani poseduju pozadinsko osvetljenje bele boje koje omogućava da podaci koji se na njemu očitavaju budu vidljivi u uslovima slabijeg svetla ili u mraku.
 
Modul za priključenje detektora 4-20mA
Priključenje gasnih detektora koji se na centralu povezuju preko modula 4-20mA nije novina jer je Bentel nudio mogućnost povezivanja ovakvog tipa detektora na svojoj prvoj zoni. Sve protivpožarne centrale kompanije Inim imaju mogućnost priključenja gasnih detektora posredstvom modula 4-20mA na bilo koju od zona centrale bilo da je reč o zonama koje se nalaze na maticnoj ploči ili na modulu proširenja. Na ovaj način moguće je ovu centralu koristiti kako u sistemima za detekciju požara tako i u sistemima za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.
 
Pozicija priključnih klema i lokacija modula
Veliki broj instalatera koji je radio sa Bentelovim centralama često je upućivao kritike na račun pozicije priključnih klema za povezivanje kablovske instalacije jer su one bile rasporedjene u 2 ose i na taj način su otezavale "pakovanje" kablova. Pozicije priključnih klema na centralama kompanije Inim se nalaze na jednoj osi kako na matičnoj ploči tako i na svim modulima proširenja. Ovi se posebno odnosi na modul za kontrolu gašenja koji se za razliku od Bentel centrala ne nalazi na vratima centrale (loše rešenje koje moze dovesti do ostećenja kablovske instalacije prilikom otvaranja vrata), već se nalazi u sklopu kutije sa svim ostalim modulima proširenja.
 
Jezička lokalizacija
Veoma bitno unapredjenje centrale odnosi se na jezičku lokalizaciju kako prednje ploče za upravljanje sistemom tako i software-a unutar protivpožarne centrale koji je sada na srpskom jeziku. Sprski jezik nije jedina ponuđena opcija. U skladu sa zahtevima vaših klijnata možete se opredeliti i za Engleski, Italijanski, Mađarski, Španski, Češki, Litvanski, Portugalski, Grčki, Nemački. Švedski i Francuski.
 
Zaštita od pražnjenja baterije
Česta pojava u našoj zemlji je povremeno nestajanje elektricne energije. U tu svrhu svaka centrala poseduje rezervno akumulatorsko napajanje koje proporcionalno veličini baterije omogućava nesmetani rad sistema za automatsku dojavu požara. Centrale kompanije Bentel nisu imale zaštitu od pražnjenja tj. centrala bi se napajala iz baterijskog napajanja sve dok nebi u potpunosti ispraznila baterjiu. Ovako ispražnjene baterije često nije bilo više moguće napuniti te su morale biti zamenjene novima. Kako bi smo prevazišli ovaj ni malo jednostavan problem naše preduzece konstruisalo je i modul za zaštitu baterije ali je on morao biti prodavan kao dodatna oprema koju kupci zbog uštede sredstava nisu želeli da kupuju. Sve Inim centrale poseduju integrisan modul za zaštitu pražnjenja baterije u cilju produženja životnog veka istih.
 
Nalepnice
Prilikom kupovine Bentelove obavezna je bila kupovina i nalepnica koje ste pozicionirali na prednjoj strani kućišta bilo da ste kupovali centrale J408-2, J408-4, J408-8, J424 ili pak ripiter. U zavisnosti od tipa nalepnice za njih je bilo potrebno izdvojiti od 5EUR do 15EUR. Sve centrale kompanije Inim electronics dolaze sa već zalepljenom nalepnicom i nemate potrebu za njihovom kupovinom ili lepljenjem.
 
Molimo vas da nas kontaktirate za sva eventualna pitanja i nejasnoce vezane za projektovanje, montazu i puštanje u rad opreme proizvodjaca Inim.
 
Dozvolite nam da vam predstavimo najnoviji katalog opreme italijanskog proizvođača Inim za koga smo sigurni da će biti adekvatna zamena centralama kompanije Bentel.