Savremena komunikaciona rešenja, oprema nove generacije i sve veći broj sve zahtevnijih korisnika opreme prevazišli su stara klasična infrastruktuna rešenja koja su se zasnivala na u potpunosti nezavisnoj kablovskoj instalaciji koja je kao medijum prenosila samo jedan servis (na pr. telefoniju ili lokalnu računarsku mrežu). Kablovska instalacija je bila u potpunosti drugačija, daleko komplikovanija za implementaciju a njeno održavanje ili eventualna modifikacija su koštale čitavo bogatstvo. Vremenom stara infrastrukturna rešenja postala su u potpunosti neprihvatljiva za poslovne objekte i počela se javljati potreba za sistemskim rešenjem koje će univerzanom infrastrukturom obezbediti nesmetano funkcionisanje servisa korisnika.
 
Strukturno kabliranje predstavlja jedinstvenu komunikacionu- informatičku infrastukturu izvedenu po željama korisnika a sve u skladu sa najsavremenijim tehničkim preporukama i normativima.
 
Osnovna ideja i cilj implementacije strukturnog kablovskog sistema je da se izgradi u potpunosti redudantan sistem čija je infrastruktura unificirana čime se u mnogome povećava kvalitet funkcionisanja svih servisa priključenih na infrastrukturu i smanjuju se ukupni troškovi izgradnje i održavanja.
 
Strukturni kablovski sistemi se danas koriste za sledeće servise:
  • Govorna komunikacija
  • Lokalna računarska mreža
  • Mreža RF termialnih uređaja
  • Video konferencijski sistemi
  • Audio vizuelni urešaji
  • Sigurnosni sistemi
  • Intelegentne zgrade
Ušteda na strukturnom kablovskom sistemu je svakako ušteda na pogrešnom mestu. Opšte je poznata činjenica da je struktni kablovski sistem temelj ICT infrastrukture i koji verovali ili ne ima najmanji udeo u ukupnim troškovima u izgradnji savremene infrastrukture koji iznosi od 2% do maksimalno 10% u zavisnosti od tipova opreme koja se koristi prilikom realizacije ovakvog sistemskog rešenja. Veoma je važno napomenuti da kablovska infrastruktura treba da traje najmanje 15 godina i da svojim tehničkim karakteristikama bude orijentisana ka tehnologijama koje će tek zaživeti.
 
Na vama je da kao korisnik definišete koji će vaši servisi koristiti strukturni kablovski sistem a na nama je da vam kao sistem integratori predložimo tehničko rešelje koje će podržati sve servise.
 
Preduzeće Tehno Vinča d.o.o. u sklopu svoje ponude usluga Vama kao našim potencijalnim klijentima nudi mogućnost konsultacija, projektovanja, izvođenja i kontrole odnosno merenja i ispitivanja strukturnih kablovskih sistema bilo da se radi o infrastrukturi izvedenoj bakarnim ili optičkim kablovima.
 
U svom radu koristimo najkvalitetniju pasivnu opremu poznatih evropskih i svetskih proizvođača: Reichle & De Massari, Legrand, Schrack, Panduit, Telegärtner , Belden, Draka, Legrand, Kopos Kolin, OBO Bettermann. Kompletna oprema koju koristimo u svom radu poseduje odgovarajuću atestnu dokumentaciju kako proizvođača tako i svetski priznatih sertifikacionih kuća.
 
Pozivamo Vas da nas kontaktirate za sve zahteve bilo da su oni vezani za konsultaciju, projektovanje i izvođenje strukturnih kablovskih sistema ili pojedinačnih delova namenske infrastrukture.
 
Za više informacija koje su vezane za realizovane projekte strukturnih kablovskih sistema molimo vas da pogledate referentnu listu.