Sistem politike kvaliteta ISO9001:2008

U želji da svojim klijentima ponudimo uslugu na višem nivou, kompanija Tehno Vinča d.o.o. započela je uvođenje sistema politike kvaliteta ISO9001:2008 za koji smatramo da će u velikoj meri unaprediti poslovanje naše kompanije. ISO9001:2008 pruža isprobani okvir za kreiranje sistematskog pristupa...

Detaljnije

Pomoć u izboru sredstva za gašenje požara

Izbor odgovarajućeg sredstva za gašenje može da predstavlja izuzetno komplikovan zadatak. Postoji veliki broj parametara koje je potrebno definisati da bi se sa sigurnošću neko sredstvo odabralo kao najbolje. Prilikom odabira sistema naročito treba voditi računa o održavanju sistema i dopuni spremnika...

Detaljnije

Novo u ponudi- oprema Inim electronics

U želji da svojim klijentima kroz stalno usavršavanje i inovacije povećamo kvalitet opreme i usluga predzeće Tehno Vinca d.o.o. u saradnji sa italijanskom kompanijom Inim počelo je da distribuira njihovu liniju konvencionalnih centrala za automatsku detekciju i dojavu požara. Italijanska kompanija Inim predstavlja...

Detaljnije